همه چیز دونی!
دوشنبه 31 تیر 1392 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!

l
دوستی برام اس ام اس زده پرسیده بود: میدونی بهترین یونجه مال کجاست؟
براش نوشتم: نه نمیدونم... برام نوشت مشکلی نیست از یه گاو دیگه میپرسم...؟!
یعنی که ما یک همچنین دوستان جان بر کفی داریم...
...
 
طرف اومده با عصبانیت می گه این یارو زبون آدمیزاد حالیش نمیشه بیا تو
باهاش حرف بزن!!!
نفهمیدم داره به من فحش میده یا به یارو؟؟؟

یادش به خیر زمانی كه راهنمایی بودیم یه دبیر داشتیم هر موقع از دست ما
عصبانی میشد میگفت: گوساله ها خجالت بكشید من جای پدرتون هستم!
......
یه بار رفته بودم درمانگاه آمپول بزنم، یه دختره اومد آمپولمو بزنه،
معلوم بود خیلی تازه کاره!
همینجوری که سُرنگو گرفته بود توی دستش، لرزون لرزون اومد سمت من و گفت:
"بسم الله الرحمن الرحیــــم"
منم که کپ کرده بودم از ترسم گفتم:
"اشهد ان لا اله الا الله"!
هیچی دیگه...
انقدر خندید که نتونست آمپولو بزنه و خدارو شکر یکی دیگه اومد زد...!
.......

یک نفر نیست بگه آخه نکبت ها اگر ایران میخواد بمب اتمی بسازه به شامپو
چه ربطی داره؟!! شامپو رو چرا تحریم می کنید؟! یعنی اگه ایرانیا کچل بشن
نمی تونن بمب اتم بسازن؟!!!
.........

به بابا میگم می‌خوام برم سمت گیاهخواری، نظرت چیه...
بابام گفت: آفرین، خیلی هم خوبه، مگه تو چیت از بـُـز کمتره؟
نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 30 تیر 1392 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!
ﺗــﻮﻣـﻐــﺎﺯﻩ ﯾــﻪ ﭘـﺴـﺮ ﺑـﭽـﻪ ﯼ 6 5 ﺳـﺎﻟـﻪ ﮐـﻮﭼـﻮﻟـﻮ ﺭﻭ
ﺩﯾـﺪﻡﮐـﻪ ﺩﺍﺷـﺖ ﻫـﻤـﯿـﻨـﺠـﻮﺭﯼ ﮔـﺮﯾـﻪ ﻣـﯽ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺑـﻪ
ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺶ
ﻣـﯽﮔـﻔـﺖ ﻣـﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻟــﻮﺍﺷــﮏ ﺑـﺰﺭﮔـﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺧـﻮﺍﻡ
ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺶﻫـﻢ ﺑـﻬـﺶ ﺗـﻮﺟـﻪ ﻧـﻤـﯿـﮑـﺮﺩ ﻭ ﻣـﯽ ﮔـﻔـﺖ
... 
ﮐـﻮﻓـﺖ
ﺑــﺨـﻮﺭﯼ ...ﺍﯾـﻦ ﺻـﺤـﻨـﻪ ﺭﻭ ﮐـﻪ ﺩﯾـﺪﻡ ﺑـﻪ ﭼـﺸـﻤـﺎﯼ
ﻣـﻌـﺼـﻮﻡِ ﭘـﺴـﺮ ﺑـﭽـﻪ ﮐـﻪ ﭘـﺮ ﺍﺯ ﺍﺷـﮏ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ
.
ﻧـﮕـﺎﻩ ﮐـﺮﺩﻡ ﻭ ﯾـﻪﻟـﺒـﺨـﻨـﺪ ﺭﯾـﺰ ﻭ ﻣـﺠـﻠـﺴـﯽ ﺯﺩﻡ ﻭ
ﻟــﻮﺍﺷـﮏ ﺭﻭﺑـﺮﺩﺍﺷـﺘـﻢ ﻭ ﺭﻓـﺘـﻢ ﭘـﻮﻟـﺶ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﻣـﻐـﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻡ ﻭ
ﺑـﺮﮔـﺸـﺘـﻢ ﭘـﯿـﺶﭘـﺴـﺮﻩ ﮐـﻪ ﺧـﻮﺷـﺤـﺎﻝ ﺷـﺪﻩ ﺑــﻮﺩ ﻭ ﺑــﺎ
ﻟـﺒـﺨـﻨﺪﻫـﻤـﯿـﺸـﮕـﯿـﻢ ﺑـﺴـﺘـﻪ ﻟــﻮﺍﺷـﮏ ﺭﻭ ﺑـﺎﺯ ﮐـﺮﺩﻡ ﻭ
ﺩﺳـﺘـﻢ
ﺭﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﮐـﺮﺩﻡ ﺳـﻤـﺖﭘـﺴـﺮﻩ ﻭ ﺁﺷـﻐـﺎﻟـﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﺩﺳـﺘـﺶ
ﻭ ﮔـﻔــﺘـﻢ ﺩﻟـﺖﺑـﺴـــــﻮﺯﻩ ﻣــﻦ ﻟــﻮﺍﺷــﮏ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑـﺎ
ﭼـﻨـﺎﻥ ﻣـﻠـﭻﻣـﻠـﻮﭼـﯽ ﺷـﺮﻭﻉ ﮐـﺮﺩﻡ ﻟـﻮﺍﺷـﮏ ﺭﻭ خوردن
ﮐـﻪ ﺑــﭽـﻪ ﻃـﻔـﻠـﮏﺍﺯ ﮔـﺮﯾـﻪ ﮐـﺒـﻮﺩ ﺷـﺪ ﻭ ﺟــﺎﻥ ﺑـﻪ ﺟـﺎﻥ
ﺁﻓـﺮﯾـﻦ ﺩﺍﺷـﺖﺗـﺴـﻠـﯿﻢ ﻣـﯽ ﮐـﺮﺩ
ﮐـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺶ ﯾـﻬـﻮ 2ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﮐـﯿـﻒ ﺯﺩ ﺗـﻮ ﺳـﺮﻡ ﻭ ﺑـﻬـﻢ
ﮔـﻔـﺖ
ﮐـﺼـﺎﻓـﻂِ ﺁﺷـﻐـﺎﻝِ ﻋــﻮﺿـﯽ ﻣـﮕـﻪ ﻣـﺮﺽ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺷـﮏ ﺑـﭽـﻪ
ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣـﯽ ﺁﺭﯼ؟؟؟ ﻭﺭﻓـﺖ ﺑـﻮﺳـﺶ ﮐــﺮﺩ ﻭ ﺑــﺮﺍﺵ
ﻟــﻮﺍﺷـﮏ
ﺧــﺮﯾــﺪ .....
ﮐـﻮﭼـﻮﻟـﻮ , ﺩﺭﺳـﺘـﻪﺯﯾـﺎﺩ ﮔـﺮﯾـﻪ ﮐـﺮﺩﯼ ﻭ ﻣـﻦ ﺍﺯ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺖ
ﮐـﺘـﮏ ﺧـﻮﺭﺩﻡ ﻭﻟـﯽﺗـﻨـﻬـﺎ ﺭﺍﻫـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺫﻫـﻨـﻢ ﺭﺳـﯿـﺪ
ﮐـﻤـﮑـﺖ
ﮐـﻨـﻢ ﺑـﻪ ﻟـﻮﺍﺷـﮏﺑـﺮﺳـﯽ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺑـﻮﺩ , ﻣـﻨـﻮ ﺑـﺒـﺨـﺶ !!!

ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﻤـﯽ ﺑـﯿـﻨـﺪﯾـﺸـﯿـﻢ !!!
ﻭ ﻣـﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟـﺘـﻮﻓـﯿـﻖ ,
ﺗــﺴـﺒـﯿـﺢ ﻣــﻦ ﮐــــﻮ ؟؟
نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 30 تیر 1392 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!

حشره ای در امریکای شمالی بخاطر شباهت زیاد به انیشتین اسمش رو گذاشتن انیشتین !!
 
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 30 تیر 1392 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!
در این شبهای عزیز و با برکت سر سفره افطار دستاتو بالا ببر و

برای رضای خدا همون جا نگهدار تا بقیه هم یه لقمه بخورن
 
واكنش زنها بعد از نگاه شوهرشون...

زن اروپایی: عزیزم این نگاهت رودوست دارم..
زن ایرانی: چیــــــــــــــه ؟ بیا منو بخـــــــــــور
 
به سلامتی سه تَن

گوجه و تخم مرغ و سیب زمینی

كه اگه نبودن نصف مردم از گرسنگی میمردن
 
تو شهرداری حقوق اونایی که جدول حل می کنند بیشتر از اوناییه که جدول رنگ می کنند
 
زنگ زدم پشتیبانی میگم: چرا سرعت اینترنتم کم شده؟

میگه: چون کندی سرعت دارین! گفتم اجرت با سید الشهدا خیالم راحت شد!
 
ﺯﻥ ﻣﻼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺮ ﮐﻨﺪﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﺩ .
ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﺁﻣﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﭘﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ
ﮐﺮﺩ .
ﺯﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ : ﻣﻼ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ .
ﻣﻼ ﺍﺯ ﺗﻮﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻭﺭ !
ﮔﺮﺑﻪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ .
ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻭﺭﺵ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﭼﺮﺍ ﺁﻧﺮﺍ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯽ؟
ﮔﺮﺑﻪ ﮔﻔﺖ: ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻭﺭ؟
ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﮔﺮﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻣﻼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺁﯾﻪ ﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮﺑﻪ
ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ
 
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻧﻴﺴﺎﻧﺶ ﺍﺯ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲ ﺭﻓﺖ ﮔﻔﺖ : ﻳﺎ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪﺧﺮﻣﺎ ﻧﺬﺭﺕ ﻣﻴﻜﻨﻢ . ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﭙﻪ
ﺭﺳﻴﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﻴﺨﻴﺎﻝ ﻧﺬﺭ ! ﺳﺮﺍﺯﻳﺮﻱ ﺗﺮﻣﺰﺵ ﺑﺮﻳﺪ ﮔﻔﺖ : ﻳﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺑﺪﺍﺩﻡ ﺑﺮﺱ ﺩﺍﻭﻭﺩﻭﺍﺳﻪ ﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ
ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﻥ ﺑﭙﺎ ﻣﻴﻜﻨﻪ
نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 30 تیر 1392 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!

کوچکترین کشور جهان با جمعیت 3 نفری (+عکس)

همچنین افراد برای ورود به جمهوری مولوسیا، نیازمند دریافت ویزا و گذرنامه هستند. ویزا توسط رئیس جمهور مولوسیا صادر می شود و او خود شخصا در گذرنامه ها، مهر ورود می زند.
جمهوری مولوسیا کوچکترین کشور جهان با جمعیتی شامل سه نفر و سه قلاده سگ است. این کشور در نزدیکی شهر دایتون ایالت نوادا آمریکا قرار دارد.

به گزارش عصر ایران، "کیوین بو" رئیس جمهور این ریزکشور است. او دوست دارد با لباس های یک دیکتاتور ظاهر شود به همین دلیل لباس های پر زرق و برق نظامی می پوشد؛ عینک دودی بزرگ به چشم می زند و رفتارهای جدی دارد.

جمهوری مولوسیا به آمریکا مالیات می دهد که از نظر رئیس جمهور آن، پرداخت کمک به کشورهای خارجی است.

این جمهوری در سال 1977 تاسیس شد. تنها 6 هکتار مساحت دارد. پایتخت آن اسپرا نام دارد که در آن منزل رئیس جمهور و باغچه ها و حیات در جلو و پشت این منزل مسکونی وجود دارد. جالب اینکه در این جمهوری علاوه بر قایق کوچک، یک قطار کوچکی وجود دارد که تنها برای کودکان قابل استفاده است و به وسیله برق کار می کند. 

همچنین افراد برای ورود به جمهوری مولوسیا، نیازمند دریافت ویزا و گذرنامه هستند. ویزا توسط رئیس جمهور مولوسیا صادر می شود و او خود شخصا در گذرنامه ها، مهر ورود می زند. 

رئیس‌جمهور مولوسیا گفته است: شهروندان ریزکشورهای آندورا، لیختن‌اشتاین، سان مارینو، موناکو، سبورگا و "هر کشور دیگری به رسمیت شناخته شده بوسیله مولوسیا" از دریافت ویزا مستثنی است.

این کشور اداره پست، تمبر پستی، پرچم و واحد پول ملی (والورا)، نیروی دریایی و هوایی مستقل خود است. 

سایت ویکی پدیا هم نوشته است: جمهوری مولوسیا یک ریزکشور است که تاکنون به جز تعدادی ریز کشور، از سوی هیچ کشور دیگر جهان به رسمیت شناخته نشده است. نام مولوسا از کلمه مورو که در زبان اسپانیایی به معنی تپه کوچک صخره‌ای است گرفته شده‌است.

این جمهوری در سال ۱۹۷۷ با نام جمهوری علیای وولدشتاین تاسیس شد ۲۰ سال حکومت پادشاهی داشت بعد به جمهوری دمکرات خلق و سپس در ۱۹۹۹ باانحلال حزب کمونیست و با تغییر عنوان از ریزکشور به کشور نظام حکومتی آن به جمهوری تغییر یافت. 

این جمهوری به وسیله رئیس‌جمهور آن کوین باو، با عنوان سرورناو و خادم ملت اداره می‌شود.

دراین کشور مصرف برخی مواد غذایی از قبیل پیاز و گربه ماهی و استفاده از برخی کالاها از جمله سلاح گرم، لامپ نئون و هرنوع اقلام وارداتی از تگزاس به استثنای آهنگ‌های کلی کلارکسون ممنوع است.

سرود ملی این ریزکشور شامل این کلمات است: "مولوسیا، کشوری در بیابان بوسیله کوین باو".


پرچم کشور مولوسیاآرم کشور مولوسیانقشه کشور مولوسیا - منطقه ای 6 هکتاری در ایالت نودا آمریکا"کیوین بو" رئیس جمهور کشور مولوسیا

نیروی دریایی کشور مولوسیانیروی هوایی کشور مولوسیا


ویلای رئیس جمهور "کیوین بو" رئیس جمهور مولوسیا
پول ملی کشور مولوسیا به نام "والورا"


مهر ورود به کشور مولوسیا که توسط رئیس جمهور این کشور زده می شود


خیابان اصلی شهر اسپرا پایتخت کشور مولوسیانوع مطلب :
برچسب ها :


یک عکاس نجومی تصاویری ارائه داده با این موضوع که اگر سیارات منظومه شمسی را جایگزین ماه کنیم، آسمان چگونه به نظر خواهد رسید؟ «ران میلر» مدیر هنری سابق ناسا از حقه دیجیتالی برای تحمیل‌ طرح‌های عطارد، ونوس، مریخ، ژوپیتر، زحل، اورانوس و نپتون بر یک چشم‌انداز یکسان بهره برده است. در این طراحی‌های علمی فوق‌العاده، هر یک از سیارات در فاصله‌ای از زمین قرار دارند که ماه واقع شده است. در یکی از این تصاویر سیاره عظیم ژوپیتر که 11 برابر زمین است، بر آسمان سایه انداخته در حالی که مریخ تقریبا دو برابر اندازه ماه به نظر می‌رسد.


اگر ژوپیتر جایگزین ماه شود


Inline image 1


اگر مریخ جایگزین ماه شود

Inline image 2


اگر اورانوس جایگزین ماه شود

Inline image 3


اگر عطارد جایگزین ماه شود

Inline image 4


اگر زحل جایگزین ماه شود


Inline image 5


اگر ونوس جایگزین ماه شود

Inline image 6


اگر نپتون جایگزین ماه شود

Inline image 7


تصویری از ماه به عنوان تصویر پایه

Inline image 8

نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 23 تیر 1392 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!

دقت کردین دو جا جاذبه زمین هیچ شمرده شده یکیش تو خارج از جو زمینه

یکی دیگشم تو کارتون فوتبالیستهاس !!
 
دقت کردین موهاتو با هزار تا بدبختی درست میکنی بعد میبینی یادت رفته باید تی شرت بپوشی
 
دقت کردین وقتی حقیقت رو می دونین،گوش دادن به دروغای طرف مقابل چقدر لذت بخشه؟

دقت کردین هرموقع داری تلفن صحبت میکنی عالم و آدم باهات کاردارن و صدات میزنن
تا حالا دقت کردین آهنگایی که تو ماشینای دیگه پخش میشن قشنگترن ؟
!
دقت کردین هر معلمی که میومد می گفت شما بدترین کلاسی بودین که تا حالا داشتم ؟

دقت کردین وقتی مامان ها می خوان خونه رو جارو کنن انگار تموم گرد و خاک های دنیا دقیقا اون جاییه که شما نشستین ؟

دقت کردین ده درصد آخر باتری گوشی چه با برکته
!!
دقت کردین تا تقویم سال جدید می گیریم اولین چیزی که می بینیم تاریخ تولدمونه که ببینیم چند شنبه میشه

دقت کردین وقتی مگس کش رو دست میگیرین دیگه مگس نیست و ارزو به دل میمونین که یه مگس بکشین؟؟؟؟

دقت کردین تا آرایشگر روپوش و میندازه رومون دماغمون خارش میگیره؟

دقت کردین وقتی احساس میکنین گم شدین اول ضبط ماشین رو کم میکنین

تا حالا دقت کردین وقتی واسه دل خودت موهاتو درست میکنی چقدر خوشگل میشه ولی وقتی میخوای بری مهمونی یا عروسی بعد از ۳ ساعت کلنجار رفتن شبیه خربزه میشی؟


 
دقت کردین ؟؟؟
بهترین مکان برای خواب خونه ی خوده آدمه
راحت ترین توالت توالت خونه خوده آدمه
راحتترین لباس لباسه خوده آدمه
خوش فرمون ترین ماشین ماشینه خوده آدمه
بهترین جزوه جزوه ی خوده آدمه
تمیزترین دست دسته خوده آدمه
بامزه ترین بچه بچه ی خوده آدمه
ولی …
خوشبوترین ادکلن ادکلنه کسیه که تو خیابون از کنارت رد میشه !

دقت کردین تو تاکسى اگه دقیقا جایى که میخواى پیاده شى به راننده بگى ۵۰ متر جلوتر وایمیسته ولى اگه ۵۰ متر قبل از مقصد بگى فورا ترمز میکنه ؟؟؟
 
دقت کردین بیشترین زمانایی دلتون هوس خوراکیهای مختلف میکنه یخچال از همیشه خالی تره ؟

دقت کردین وقتی داری مینویسی یهو خودکارت نمینویسه بعد بالای کاغذ تستش میکنی میبینی مینویسه ولی وقتی میخوای جملتو بنویسی باز نمینویسه ؟
 
دقت کردین که سه چهارم زمین آبه ولی بهش میگن کره خاکی ؟

تا حالا دقت کردین وقتی جوراب پاته، حتما دمپایی دستشویی خیسه
!
دقت کردین توی صف نانوایی اول ، همه سر نون گرفتن دعوا می کنن 

اما هر وقت نون را گرفتن به هم تعارف می کنن
نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 23 تیر 1392 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!

بیمارستانی در زیمبابوه بابت هر فریاد زن در حال زایمان، ۵ یورو جریمه وضع کرده است. هزینه‌ی زایمان در این کشور نیز سرسام‌آور است و اگر زنی توان پرداخت هزینه را نداشته باشد، خود و فرزندش در بیمارستان حبس می‌شوند.

فقر و فساد در زیمبابوه، یکی از فقیرترین کشورهای قاره آفریقا آن‌‌قدر بالا و فراگیر است که مدت‌هاست گریبان سیستم درمانی کشور را هم گرفته است. اما حالا بیمارستانی در این کشور، در اقدامی حیرت‌انگیز، نمونه‌ تازه‌ای از این فساد اداری فراگیر را علنی کرده است.

این بیمارستان اعلام کرد، زنانی که برای زایمان به بیمارستان می‌آیند باید بابت هر جیغ از سر درد به هنگام وضع حمل، ۵ دلار جریمه به بیمارستان بپردازند.

روزنامه "واشنگتن پست" به نقل از آخرین گزارش سازمان "شفافیت جهانی" گزارش داد که اقدام عجیب این بیمارستان در زیمبابوه، گام دیگری از رواج فرهنگ رشوه و فساد مالی و اداری در این کشور است. بنا به گزارش سازمان شفافیت جهانی ۶۲ درصد شهروندان زیمبابوه اعلام کردند که در سال گذشته مجبور شدند دست‌کم یک‌بار رشوه دهند.

به نوشته "واشنگتن پست"، مقامات این بیمارستان برای توجیه ۵ دلاری که بابت هر فریاد زائو می‌گیرند، "اعلام هشدار نادرست" را به عنوان دلیل ذکر کردند. اما سازمان جهانی شفافیت هم تاکید می‌کند که دلیل اصلی همان اخاذی از زنان در حال وضع حمل برای کسب پول بیشتر است.

پنج دلار بابت هر فریاد زن در حال وضع حمل در شرایطی است که درآمد سالانه‌ مردم زیمبابوه کمتر از ۱۵۰ دلار است. مادری که روند طبیعی فریاد زدن به هنگام زایمان را در زیمبابوه انجام دهد، به راحتی می‌تواند بیش از نیمی از کل درآمد سالانه‌ خود را به بیمارستان بدهکار شود.

بیمارستان‌های زیمبابوه برای وض

ع حمل نیز ۵۰ دلار از هر زن باردار می‌گیرند. هزینه‌ای که در توان مالی اکثر شهروندان این کشور نیست و بسیاری ناچار در خانه و در شرایط غیربهداشتی و خطرناک، وضع حمل می‌کنند.

سازمان ملل متحد می‌گوید به طور متوسط روزانه ۸ مادر در این کشور آفریقایی به دلیل وضع حمل در شرایط خطرناک و غیربهداشتی در خانه‌ها، جان خود را از دست می‌دهند.

بنا به گزارش "واشنگتن پست" بیمارستان‌های زیمبابوه پا را از این هم فراتر گذاشته‌اند و اگر زنی نتواند هزینه‌ ۵۰ دلاری وضع حمل را پرداخت کند، او را در ساختمان بیمارستان حبس می‌کنند.تا وقتی زن یا خانواده‌ او هزینه‌ زایمان را پرداخت نکنند، مادر و بچه در شرایطی غیرانسانی در بیمارستان حبس خواهند شد. بابت هر روز تاخیر در پرداخت هزینه هم باز جریمه‌ مالی اضافه خواهد شد.

سازمان شفافیت جهانی گفت که دفتر این نهاد بین‌المللی درباره‌ این روند "غیرانسانی" نامه‌ای به وزارت بهداشت زیمبابوه ارسال کرده است. هر چند مقامات وزارت بهداشت، دریافت این نامه را تایید کرده‌اند، اما سازمان شفافیت جهانی می‌گوید تاکنون هیچ پاسخی به نامه‌ی آن‌ها داده نشده است.

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید در پیگیری‌های بعدی این سازمان و سازمان‌های غیردولتی که در زمینه‌ بهداشت و درمان کار می‌کنند، مقامات وزارت بهداشت زیمبابوه مدعی شدند که نامه را گم کردند.

با پیگیری‌های بسیار این نهاد بین‌المللی، بالاخره یکی از مقامات این سازمان موفق شد با معاون نخست‌وزیر زیمبابوه ملاقات کند. معاون نخست‌وزیر قول داده است که با جریمه‌ ۵ دلاری بابت هر فریاد زائو و هزینه‌ ۵۰ دلاری زایمان برخورد کند؛ با این‌حال هنوز این روند در زیمبابوه ادامه دارد.

منبع: دویچه وله فارسی

نوع مطلب :
برچسب ها :
سه شنبه 18 تیر 1392 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!

رنگ درمانی مدرن
===========
سفید رنگ آرامش است، 
اگر در اتاقی با رنگ سفید بمانی، از فرط آرامش دیوانه می شوی. 
سیاه رنگ جدی است، 
اگر در اتاقی با رنگ سیاه بمانی، 
از فرط ناامیدی دیوانه می شوی. 
قرمز رنگ جذاب و گرم است، 
اگر در اتاقی با رنگ قرمز بمانی از فرط هیجان دیوانه می شوی، 
زرد رنگ زندگی است، 
اگر در اتاقی با رنگ زرد بمانی از فرط اضطراب دیوانه می شوی، 
اصولا اگر زیاد در اتاق بمانی دیوانه می شوی، 
زیاد هم ربطی به رنگها ندارد  
پاشو برو بیرون

نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 16 تیر 1392 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!


Inline image 1

جناب آقای مهندس سید عزت‌الله ضرغامی
ریاست محترم سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نام من «الهام اصغری» است. دختر شناگری که 21 خردادماه امسال به مدت 9 ساعت و بدون وقفه مسافت 20 کیلومتری را در دریای كاسپین شنا کرد، اما وزارت ورزش و جوانان با بهانه‌ای باورنشدنی از ثبت این رکورد شنای آزاد خودداری می‌کند و که تاکنون بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی به انعکاس این رخداد پرداخته‌اند.

در هفته گذشته پیام ویدئویی که در یوتیوب منتشر کردم هزاران بازدیدکننده داشته و از نقاط مختلف دنیا نیز صدها پیام‌های همدردی و حمایت دریافت کرده‌ام. حتی در شرایطی که جهان درگیر اخبار تحولات مصر و برکناری مرسی است و هر رخدادی درباره این کشور بلافاصله مخابره می‌شود و حجم بالایی از اخبار را به خود اختصاص داده، با این حال روزنامه‌های بین‌المللی به موضوع ثبت نشدن رکورد من با وجود داشتن حجاب اسلامی پرداخته‌اند.

اما حیرت‌آور است که از این سو جنابعالی و آقای علی مطهری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در عوض دفاع از دختر محجبه ایرانی که رکورددار شنای آزاد بانوان کشورهای اسلامی است، ترجیح دادید تا مقابل دوربین رسانه‌ها بایستید و درباره شکیرا و خانم تماشاگر والیبال که پیراهن آستین کوتاه به تن داشت، با یکدیگر بحث و مجادله و شوخی کنید. 
با آن که حتی روزنامه دولت نیز با تایید این رکورد تاکید کرده که لباس من کاملا اسلامی بوده و تنها گرفتار سلیقه شخصی خانم مرضیه اکبرآبادی شده‌ام، اما شما هیچ واکنشی نسبت به این بی‌عدالتی نداشتید و آن را نادیده گرفتید و در این مدت رسانه ملی یک کلمه هم درباره این موضوع صحبتی به میان نیاورده است.

آقای ضرغامی!

تا وقتی شما رئیس سازمان صداوسیما باشید، این رسانه اجازه ندارد هیچ اسمی از من ببرد. این‌جانب شما را حامی حق و عدالت‌خواهی نمی‌شناسم و روزی که رکورد شنای آزاد جهان را بشکنم، اگر در هر یک از شبکه‌های صداوسیما حتی یک خبر از من منتشر شود، به مراجع قانونی شکایت می‌کنم. شما فقط فوتبال ورزش را می‌دانید و به خاطر آن با هر مقامی هم درگیر می‌شوید، چون از هر لحاظ برایتان به صرفه است؛ پس به همان بپردازید و سودتان را ببرید، چون ورزش بانوان برایتان فقط دردسر است.

ما بانوان ورزشکار با کمک‌های دوستانه رسانه‌های دیگر، مشکلات خود را پیگیری می‌کنیم و به شما نیازی نداریم.

بدرود
الهام اصغری
15 تیرماه 1392
نوع مطلب :
برچسب ها :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


همونی که بود!

مدیر وبلاگ : هومن همه چیز دون!
نظرسنجی
بعد از این همه مدت که از سن همه چیز دونی گذشته کلا چطوری بوده؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic