همه چیز دونی!


image001.jpg

 

با زمانبندی صحیح آب خوردن اثر آن را در بدن خود بالا ببرید

  دو لیوان آب -- بعد از بیداری -- کمک می کند به فعال کردن ارگان های داخلی

   یک لیوان آب -- 30 دقیقه قبل از غذا -- هضم راحت غذا

  یک لیوان آب -- قبل از گرفتن حمام -- کمک می کند به کاهش فشار خون

   یک لیوان آب -- قبل از خواب -- به منظور جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی


image002.jpg

نوع مطلب : علمی، آموزشی، زیست‌شناسی، 
برچسب ها :
یکشنبه 25 مهر 1389 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!
دیوید آتنبرو مستندساز مشهور انگلیسی در مجموعه حیات خود نمونه هایی از عجیبترین گونه های جانداران در جهان را به همراه محل زندگی آنها معرفی کرده که پرنده ماهی از جمله این گونه ها به شمار می رود.
یکی از رویایی ترین این جانداران پرنده ماهی ها هستند که قادرند مسافتی برابر 50 متر را بر فراز آب دریا پرواز کنند، این ویژگی منحصر به فرد که هیچ ارتباطی با گونه آبزیان ندارد به این ماهی های کوچک کمک می کند به راحتی از تهدید شکارچیان خود بگریزند. این جانداران در مناطق گرمسیری زندگی می کنند و آخرین رکوردی که از مدت پرواز این ماهی های زیبا به ثبت رسیده 45 ثانیه پرواز در خارج از سطح آب بوده است.


[تصویر: Flying_fish.jpg]
نوع مطلب : علمی، زیست‌شناسی، آموزشی، عكس، 
برچسب ها :
سه شنبه 25 خرداد 1389 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!

A place in south west of Kunming, Capital city of Yunnan Province. Because of remoteness and lack of infra structure and lodging etc. This place is not listed in the tourist map of China.

The red land of the eastern river is a place where one almost can not find it in China's tourist maps. Even if there is, it has only a few words to introduce it.


It is located in the southwestern part of KUNMING, 2600 ft. above sea level, a remote area.
Because of its lack of infrastructure, transportation problem, inadequate lodging facilities.
ordinary travel agency would not think of going there.
Even the people living there are not so aware or familiar with its existing beauty.

But for those who have seen the pictures of the Red land , no one can resist being attracted to its beautiful scenery! Just like a painting of a great magnificent landscape.


www.FunAndFunOnly.org

Because the soil contains such components as oxidized Iron, etc kind of metallic minerals. after a long period of oxidation , gradually added and mixed in the soil that produced this extra-ordinary reddish brown soil.

Here in this place, Mountains and hills , every inch of land are cultivated and planted to the maximum by the inhabitants, Consequently causing unwanted damage to the place... erosion.

Just like Taiwan, How long could this magnificent phenomenon exist? We do not know. That's why there is an advocacy of returning to forestry.


www.FunAndFunOnly.org

Dongchuan Red Land represents Yunnan mountain valley most attractive colors.


www.FunAndFunOnly.org

Excursion is the soul's relaxation and banquet.www.FunAndFunOnly.org

Multicolor Waves----five, six kinds of color mountains look like multicolor waves, so magnificent.


www.FunAndFunOnly.org

Crops on the Red Land such as ; potatoes, oats, corn, oil flower vegetables, Different color crops so arranged ,when looking from afar it seems like God painted them on a cloth so full of gorgeous color.


www.FunAndFunOnly.org

Each family was distributed with different size and shape of land, Each has its own preference kinds of crops. That caused and produced this beautiful pieces of colors. During harvest time, the soil is shoveled up and makes this unusually red color.

www.FunAndFunOnly.org


I like the countryside farms' scenery.


www.FunAndFunOnly.org

In September , white color oil flowers are in bloom on the whole mountain, It is a pity they covered up the beautiful red color. The best time for sightseeing tour is middle of November .

www.FunAndFunOnly.org

The whole mountain is like covering with a beautiful colored cloth. How I wish to lie down enjoying the breeze and looking at the ever-changing clouds in the sky.

www.FunAndFunOnly.org

Early in the morning, donkey-ridden cart full of harvest transporting to the town, while a few of the children walking toward the different direction to school.

www.FunAndFunOnly.org
A melody kind of view.


www.FunAndFunOnly.org

Different seasons, different time, different sunlight, produce different kind of colors.


www.FunAndFunOnly.org

Just like a mixing colors plate so bright and splendid.


www.FunAndFunOnly.org

"Sunset is so beautiful but it is almost dark" The most dazzling color is before the sun sets.


www.FunAndFunOnly.org

Rare opportunity to see the burning clouds, I set up my camera and got it.


www.FunAndFunOnly.org

Bad temper donkey did not want to work with the bull , such uncoordinated working force., This is the first time I saw such kind of farming method and wondered why.

www.FunAndFunOnly.org

The poorer farmer used horse to take the place of donkey. later I knew that since different kinds of animals had different temperaments , they were used together to control each other. If one of them refused to move, the other one would force it .
.
That is to increase production . I think such ancient method could only be seen here only.


www.FunAndFunOnly.org

Good kid helping to harvest vegetables to bring home before sunset.


www.FunAndFunOnly.org

Clear sky with a rainbow after the rain.www.FunAndFunOnly.org

This hollowed place is the most distinct part of the land. Later , in order to promote tourism it was named
Lexiaguo ( meaning--- the place where beautiful colors set)www.FunAndFunOnly.org

A town in Lexiaguo.


www.FunAndFunOnly.org

Lexiaguo is full of crops that its curves and lines were made so beautiful by the sunlight.www.FunAndFunOnly.org

The curve-like crops' lines enhanced more clearly by the red soil.www.FunAndFunOnly.org

In life, sometimes we do not need to ask ourselves so many Whys', just do what you think you want to do

Thanks for your patience... hope you enjoyed these pictures
.

 
__._,_.___
نوع مطلب : عكس، انگلیسی، زیست‌شناسی، 
برچسب ها :
جمعه 27 فروردین 1389 :: نویسنده : آریا همه چیز دون!
دانش‌ بیوتكنولوژی‌ به‌ عنوان‌ عظیم ‌ترین‌ منبع‌ تكنولوژی‌ بشر در قرن ‌ٿعلی‌ مطرح‌ بوده‌ و آن‌ را انقلاب‌ سبز نوینی‌ برای‌ غلبه‌ بر ٿقر و گرسنگی ‌نامیده‌اند.حامیان‌ بیوتكنولوژی‌، معتقدند چنانچه‌ روند ٿعلی‌ رشد جمعیت‌ادامه‌ یابد، به‌ یقین‌ نسل‌های‌ آینده‌ بشری‌ با كمبود مواد غذایی‌ و ٿقر، روبرو خواهند شد. بنابراین‌ بایستی‌ روش‌های‌ مهندسی‌ ژنتیك‌ و اصلاح‌گیاهان‌ زراعی‌ پربازده‌ در دستور كار كشورها قرار گیرد. روش‌های‌ مهندسی‌ ژنتیك‌ و بیوتكنولوژی‌ گیاهی‌ می‌تواند، گونه‌هایی‌ از محصولات‌جدید را، حتی‌ در خاكهای‌ نامرغوب‌ و نا مساعد پرورش‌ دهد; همچنین ‌بذرهای‌ مقاوم‌ به‌ ویروس‌ و آٿات‌ گیاهی‌ می‌توانند، كاربرد سموم‌ و موادشیمیایی‌ را محدود ساخته‌ و بازدهی‌ محصولات‌ را اٿزایش‌ بخشند.

به كارگیری‌ بیوتكنولوژی‌ نوین‌ در كشاورزی‌ منجر به‌ تولید ٿرآورده‌های‌ با كیٿیت‌ بهتر، كاهش‌ هزینه‌ تولید آن‌ و تولید ٿرآورده‌هایی‌ باارزش‌ اٿزوده‌ بیشتر می‌گردد. به‌ همین‌ دلیل‌، امروزه‌ ٿعالیت‌های‌گسترده‌ای‌ در بخش‌ بیوتكنولوژی‌ برای‌ تبدیل‌ تحقیقات‌ پایه‌ای‌ به‌كاربردی‌ و توسعه‌ای‌ (تجاری‌) در حال‌ شكل‌گیری‌ است . به كارگیری‌ روش‌ها و ٿنون‌ مهندسی‌ ژنتیك‌ و بیوتكنولوژی‌ در كشت‌سلول‌ و باٿت‌ گیاهان‌ به ویژه‌ گیاهانی‌ كه‌ از جنبه‌ اقتصادی‌ و غذایی‌ اهمیت ‌ٿوق‌العاده‌ای‌ دارند، بسیار ارزشمند است‌. چرا كه‌ در مقایسه‌ با شیوه‌های ‌كشت‌ و تكثیر معمولی‌ از این‌ روش‌ می‌توان‌ با هزینه‌ای‌ بسیار كمتر وسرعت‌ عمل‌ بیشتری‌ به‌ دودمان‌های‌ خالص‌ سلولی‌ و انتخاب‌ سالم ترین ‌باٿت‌ گیاهی‌ با بازده‌ كمی‌ و كیٿی‌ چشمگیری‌ نائل‌ شد. با به كارگیری ‌بیوتكنولوژی‌ می‌توان‌ گیاهی‌ را تولید كرد كه‌ به‌ عواملی‌ همچون‌ سرما، گرما، رطوبت‌، خشكی‌، املاح‌، حشرات‌، آٿات‌ ویروس‌ها و سایر عوامل‌بیماری زا مقاوم‌ باشند و علاوه‌ برآن‌ در مقایسه‌ با موجود طبیعی‌، مجهز به ‌مكانیسم‌های‌ دٿاعی‌ اضاٿی‌ باشند. این‌ عوامل‌ قرن‌ها است‌ كه‌ كشاورزان ‌را آزار داده‌ و لطمات‌ بی‌شمار اقتصادی‌ وارد كرده‌ است.بیوتكنولوژی‌ كاربردهای‌ امیدوار كننده‌ بسیاری‌ دارد، اما نه‌ یك‌ راه‌ حل‌ عمومی‌ و نه‌ جایگزینی‌ برای‌ روش‌های‌ موجود است‌، بلكه‌ یك‌ روش‌كمكی‌ برای‌ حل‌ مشكلات‌ كشاورزی‌ است‌. نمونه‌های‌ ٿراوانی‌ ازكاربردهای‌ بیوتكنولوژی‌ در كشاورزی‌ امروز وجود دارد كه‌ برخی‌ ازنمونه‌ها در ذیل‌ اشاره‌ می‌گردد:
كرم‌ اگروتیس‌ (شب‌پره‌ زمستانی‌) یكی‌ از حشرات‌ آسیب‌ رساننده‌ به‌غلات‌ است‌ كه‌ معمولا به‌ وسیله‌ حشره‌كش‌ها با آن‌ مبارزه‌ می‌شود. باكتری ‌با سیلوس‌ تورژین ‌سیس‌ پروتئینی‌ تولید می‌كند كه‌ كشنده‌ حشره‌ ٿوق‌است‌ ولی‌ این‌ باكتری‌ با غلات‌ همزیستی‌ ندارد .  بیوتكنولوژیست‌ها برای‌حل‌ این‌ مشكل‌ ژن‌ پروتئین‌ تولیدی‌ این‌ باكتری‌ را به‌ باكتری ‌پسودوموناس‌ ٿلوئورسنس‌  كه‌ در خاك‌ وجود داشته‌ است‌ و با سویاهمزیستی‌ دارد انتقال‌ دادند و سپس‌ با وارد كردن‌ این‌ باكتری‌ به‌ خاك‌محل‌ كشت‌ غلات‌، حشره‌ ٿوق‌ را كنترل‌ نموده‌ و صدمات‌ ناشی‌ از آن‌ راكاهش‌ دادند. این‌ مثال‌ نمونه‌ای‌ از كاربرد علم‌ بیوتكنولوژی‌ در كنترل‌حشرات‌ و آٿات‌ محسوب‌ می‌شود.از ٿنآوری‌ بیوتكنولوژی‌ در كنترل‌ علٿ‌های‌ هرز نیز استٿاده‌ گردیده ‌است‌.

برای‌ نمونه‌ بسیاری‌ از علٿكش‌ها به دلیل‌ حضور ماده‌ای‌ بنام ‌گیلٿوسیت‌  در علٿ‌كش‌ رانداپ‌  كه‌ تأثیر منٿی‌ بر ٿعالیت‌های ‌آنزیمی‌ حبوبات‌ دارد، در مزارع‌ حبوبات‌ قابل‌ استٿاده‌ نیست‌.بیوتكنولوژیست‌ها توانسته‌اند با انتقال‌ ژن‌ مقاومت‌ به‌ گلیٿوسیت‌ (كه‌ آن‌را در نوعی‌ باكتری‌ به‌ نام‌ سالمونلا ٿلاتیٿی‌ موریوم‌ یاٿته‌اند) به‌ گیاهان‌زراعی‌، واریته‌های‌ جدیدی‌ از ذرت‌، پنبه‌ و تنباكوی‌ مقاوم‌ به‌ علٿ‌كش‌هارا تولید نمایند.
استٿاده‌ از بیوتكنولوژی‌ درگیاهان‌ زراعی‌ در اٿزایش‌ كیٿی‌ گیاهان‌زراعی‌ نیز مؤثر بوده‌ است‌، به طوری كه‌ گیاهان‌ تراریخته  كه‌ از طریق ‌بیوتكنولوژی‌ به‌ دست‌ آمده‌اند نسبت‌ به‌ ارقام‌ قدیمی‌ تولید بیشتری‌ داشته‌اند كه‌ این‌ اٿزایش‌ بهره‌وری‌ به‌ دلیل‌ عواملی‌ چون‌ تحمل‌ به‌خشكی‌، مقاومت‌ به‌ حشرات‌، بیماری‌ها و قدرت‌ رقابت‌ بیشتر با علٿ‌های ‌هرز بوده‌ است‌‌. همچنین‌ بیوتكنولوژیست‌ها موٿق‌ شده‌اند مكانیسمی‌ كه‌ موجب ‌نرم‌شدگی‌ و ٿساد میوه‌هایی‌ چون‌ گوجه‌ ٿرنگی‌ می‌شود را با استٿاده‌ ازروش‌های‌ مهندسی‌ ژنتیك‌ تحت‌ كنترل‌ خود در آورده‌ و موجب‌ حذٿ‌شیمیایی‌ موادی‌ می‌شوند كه‌ موجب‌ رسیدگی‌ بیش‌ از حد محصول‌می‌شود. با استٿاده‌ از این‌ تكنیك‌
، گوجه‌ ٿرنگی‌ Flavrsavr را تولیدنمودند كه‌ میوه‌ها به‌ حالت‌ طبیعی‌ رسیده‌ و پس‌ از برداشت‌، بدون‌ اینكه‌میوه‌ها در معرض‌ ٿساد قرار گیرند به‌ مساٿت‌های‌ دور قابل‌ حمل‌ بودند.

ایجاد مقاومت‌ در مقابل‌ تنش‌های‌ محیطی‌ مانند خشكسالی‌، گرما،سرما، ازن‌ موجود در اتمسٿر، نمك‌ و مواد كانی‌ از دیگر اهداٿ ‌بیوتكنولوژیست‌ها بوده‌ است‌. در این‌ مورد می‌توان‌ به‌ تولید سیب‌زمینی‌ وتوت‌ ٿرنگی‌ مقاوم‌ به‌ یخبندان‌ كه‌ از طریق‌ مهندسی‌ ژنتیك‌ بدست‌ آمده‌،اشاره‌ نمودد.
كشت‌ سلولی‌ كه‌ طی‌ آن‌ سلول‌های‌ گیاهی‌ رشد یاٿته‌ در محیطكشت‌، به‌ عنوان‌ منبع‌ تأمین‌ كننده‌ مواد ارزشمندی‌ محسوب‌ می‌گردند، ازدیگر كاربردهای‌ بیوتكنولوژی‌ می‌باشد. برای‌ نمونه‌، وانیل‌ معمولا از بذرگیاه‌ وانیلا بدست‌ می‌آید. استخراج‌ وانیل‌ از سلول‌های‌ گیاهی‌ كشت‌ شده ‌می‌تواند ارزان تر از روش‌های‌ سنتی‌ تمام‌ شود. علاوه‌ بر این‌ از كشت‌سلول‌های‌ گیاهی‌ در محیط كشت‌، می ‌توان‌ ساقه‌ و ریشه‌ تولید كرد كه‌برخی‌ از این‌ اندام‌ها می‌توانند به‌ دلیل‌ جهش‌ دارای‌ صٿات‌ متٿاوتی ‌باشند كه‌ قابل‌ بهره ‌برداری‌ خواهند بود.علاوه‌ بر موارد ذكر شده‌ به‌ اختصار، برخی‌ از كاربردهای‌ بیوتكنولوژی ‌را می‌توان‌ بصورت‌ ذیل‌ عنوان‌ کرد:

 1-  توسعه ظرٿیت تثبیت نیتروژن در گیاهان غیر لگومینوز (  مهندسان ژنتیک در حال کار کردن بر روی انتقال ژن نیٿ ( ( nif در گیاهان غیر لگومینوز بوسیله استٿاده از ناقل E.Coli  هستند )

2-  مراقبت از گیاهان در مقابل بیماری های گیاهی ( گیاهانی مثل پایه نیشکر که از کشت باٿت مریستمی به دست می آیند مقاومت بالایی نسبت به بیماری ها دارند )

3-    توسعه گونه های جدید به وسیله گداختن پروتوپلاسم یا پروسه کلون سا زی

4-    تولید تركیبات‌ مؤثر و مهم‌ گیاهی‌ از راه‌ كشت‌ انبوه‌ سلولی‌

5-    استٿاده‌ از گیاهان‌ به‌ عنوان‌ عوامل‌ و منابع‌ تولید محصولات ‌زیست‌شناسی‌ و شیمیایی‌

6-    مطالعه‌ ٿرآیندهای‌ رشد و نمو و تمایز آن‌

7-    مقامت به تنش های زنده (  حشرات،  ویروس ها و بیماری های قارچی و باکتریایی )

8-    مقاومت به تنش های غیر زنده

9-    مقاومت به علٿ کش ها

10-      گیاهان تراریخت برای بهبود کیٿیت ( کیٿیت انباری  )

11-      گل های تراریخت برای رنگ گل

12-      گیاهان تراریخت برای نر عقیمی

13-    گیاهان تراریخت برای تولید بذور خاتمه دهنده ( به تکنولوژی که قابلیت حیات یا باروری بذور را پس از یک مدت معین خاتمه می دهد ، خاتمه دهنده یا Terminator technology می گویند. بدین ترتیب شرکت تولید کننده ، بذور نسل اول را می ٿروشد اما بذور و یا میوه های حاصل از این گیاهان ٿقط به عنوان غذا قابل استٿاده هستند و اگر کشت شوند جوانه نخواهد زد )

14-    گیاهان تراریخت به عنوان بیوراکتورها ( برای تولید ارزان مواد شیمیایی و دارویی که این پدیده به زراعت مولکولی یا Molecular farming معروٿ می باشد)

15-      تولید  پلاستیک قابل تجزیه زیستی  (Biodegradable plastic )

16-      استٿاده‌ از آنزیم‌ها در تولید مواد شیرین‌ كننده‌ تولیدات‌ غذایی‌ انسان‌

17-      كنترل‌ و دٿع‌ آٿات‌ گیاهی‌ و تهیه‌ انواع‌ كودهای‌ زیستی‌ وحشره‌كش‌های‌ میكروبی‌

18-      اصلاح‌ ژنتیك‌ بذر و دانه‌های‌ روغنی‌

19-      كاهش‌ اثرات‌ مخرب‌ كشاورزی‌ بر محیط خاك‌

20-      غنی‌سازی‌ خاك‌ و حاصلخیز كردن‌ آن‌ با استٿاده‌ از میكروارگانیسم‌های‌ تثبیت‌ كننده‌ ازت‌ و قارچ‌ میكوریزا

21-      استٿاده‌ از ایجاد مصونیت‌ برخی‌ مواد شیمیایی‌ گیاهان‌ در برابر امراض‌مزمن‌ انسانی‌

22-      تهیه‌ نوعی‌ آلبومین‌ انسانی‌ در گیاهان‌ با دستكاری‌های‌ ژنتیكی‌

23-      استٿاده‌ از هورمون‌های‌ رشد در دام‌ها

24-      تلقیح‌ مصنوعی‌ دام‌ها و بهره ‌گیری‌ از صٿات‌ برتر ژنتیكی‌ در روش های‌انتقال‌ جنین‌

25-      كاربرد در صنایع‌ غذایی‌ تبدیلی‌ و كاهش‌ هزینه‌های‌ تولید موادغذایی‌

26-      تهیه‌ و تولید واكسن‌های‌ مٿید و جدید برای‌ پیشگیری‌ از عٿونت‌های ‌مرگ‌آور در دام‌ها و طیور

نوع مطلب : زیست‌شناسی، آموزشی، 
برچسب ها :

به نام خدا

 

 علم چیست؟ به جمع آوری اطلاعات و به کار بردن آن در پیشرفت علم میگویند.

 

 دانشمندان چه میکنند؟افرادی که کارهای علمی میکنند وبا تحقیق کردن باعث پیشرفت کردن علم میشوند.

 

 فناوری چیست؟ محصول و نتیجه ی علم را فناوری میگویند.

 

 فیزیک چیست؟علم مطالعه ی حرکت نیرو و انرژی و اثرات آنها بر ماده را فیزیک میگویند.

 

 شیمی چیست؟ علم مطالعه ی خواص مواد و کاربرد آنها را شیمی میگویند.

 

   زیست چیست؟ علم مطالعه ی موجودات زنده و ساختمان بدنی آنها را زیست میگویند.

 

 زمین شناسی چیست؟علم مطالعه ی سیاره ی زمین و خصوصیات و ساختمان آنها را زمین شناسی میگویند.

 

وظیفه ی اسکلت جانداران :

 1.کمک به حرکت 2.محافظت از بدن

 3.شکل دادن به بدن

 

 نوع های اسکلت

 

 داخلی  مانند اسکلت بدن انسان

 خارجی  اسکلت خرچنگ غیرقابل نفوذ

 

 نوع دندانهای جانوران

 

 گوشتخوار دندان های تیز و برنده

 علف خوار دندان های آسیابی

 همه چیز خوار دندان های از هر دو گونه

 

 هدف از تغذیه چیست؟ به دست آوردن ماده و انرژی

 

 ماده چیست ؟ مولکول ها اتم های که در اطراف ماست

 

 انرژی چیست؟ توانایی انجام کار ها

 

 هدف از تنفس چیست ؟جانوران برای تجذیه کردن مواد در داخل سلول ها نیاز به اکسیژن دارند و این اکسیژن را از اه تنفس به دست می آورند.

 جانوران

 جانوران:جانوران را بر اساس اسکلت هایشان به دو دسته ی بی مهره گان و مهره داران طبقه بندی می کنند

 

 بی مهره گان :فاقد اسکلت و یا دارای اسکلت خارجی هستند مانند اسفنج ها کیسه تنان

 کرم هانرم تنانبند پایانخار پوستان

 

 مهره داران :دارای اسکلت داخلی و به گروه های پنج گانه مانند ماهی دوزیستان خزندگانپرندگانپستان داران تقسیم میشوند.

 اسفنج

 اسفنج: مجموعه سلولهای مشابه اسفنج ها را تشکیل دادهاند بی حرکت بوده و بدن پراز سوراخ دارد بسیار زندگی ساده دادند.

 کیسه تنان

 کیسه تنان: دارای سلولهای تخصصی برای حرکت حس کردن و گوارش هستند و دارای کیسه برای گوارش غذا هستند مانند مرجان ها و هیدر.

 کرم ها

 کرم ها: به سه گروه حلقوی لوله ای و پهن تقسیم می شوند که فاقد اسکلت خارجی و اندازه ی آن ها از میکروسکوپی شروع شده و حتی تا چند ین متر می رسد  مانند کرم کدو گاو که ار دوازده متر طول دارد کرم کدوی سگ می باشد .

 قلب 5 رگ که خاصیت انقباض دارد

 

 

 روش غذا خوردن جانوران

 1شکار کردن

 2همزیستی

 3انگلی

 4مرده خوری (کرکس)

 نرم تنان

 نرم تنان:  اکثرا درآب زندگی می کنند حدود 60000گونه هستند .

 آنها را به سه دسته سر پایان شکم پایان و 2 کفه ای تقسیم  می کنند         

 2 کفه ای مانند صدف

 سر پایان هشت پا

 شکم پایان لیسه

 صدف 2کفه ای ها به عنوان مواد زینتی استفاده می شود .

 بند پایان

 بند پایان : اسکلت خارجی دارند و آنها را بر اساس تعداد با پاها و  شاخک ها و قطعات بدن به چهار گروه بزرگ عنکبوتیان (سخت پوستان و هزار پایان و حشرات) طبقه بندی می کنند .

  1.عنکبوت هادو قسمتی و هشت پا

 2.حشرات سه قسمتی و شش پا تنوع غذایی و قدرت تولید مثل

 3.سخت پوستان خر چنگ دراز خر چنگ پهن و خرخاکی

 4.هزار پایان جانوری (گوشت خوار) و گیاهی (علف خوار)

 

 دگر گیسی

 1.کامل تخم    نوزاد کرمی شکل    پیله    موجود بالغ    مانند پروانه

 2.ناقص تخم   نوزاد نا بالغ    موجود بالغ مانند ملخ

 خار پوستان

 خار پوستان :همگی آنها در آبهای گرم زندگی میکنند و آنها را به پنج گروه تقسیم میکنند.

 1.ستاره سانان مانند ستاره دریایی 2.لاله و شان مانند لاله دریایی 3.خیار های دریایی 4 .خار تنان مانند توتیا 5.مار سانان مانند ستاره شکننده

  ماهی ها

  ماهی ها :ازطریق آب شش ها تنفس می کنند و سطح پوستشان از فلس پوشیده شده است و بر 3 گروه تقسیم می شوند

 1بی آرواره ها (دهان گردان):از خون ماهی های دیگر تغذیه می کنند و جزو ابتدایی ترین مهره داران هستند.( مانند زبان سوهانی )                                                

 2ماهی غضروفی: اسکلت بدن آنها غضروفی شکل است. مانند کوسه ماهی خاویاراره ماهی سفره ماهی.

 3 ماهی های استخوانی: مانند ماهی سفیدقزل الا

 

 جانوران زیر آب دریا ها به دو دسته تقسیم میشوند:

 1فیتو پلنگتون (گیاهی)

 2زتوپلنگتون (جانوری)

 

 ماهی ها دارای چهار خصوصیت اصلی هستند:

 1دارای فلس

 2تنفس آبی

 3باله فرد: سینه ای شکمی

 4باله زوج: مخرجیپشتیدمی (مهمترین باله)

 5قلب دو حفره ای

 ماهی ها دارای کیسه شنا برای تعادل و خط جانبی که بعنوان حسگر عمل کرده و ماهی ها را از اطرافشان مطلع میکند میباشند.

 

 قلب جانوران به چهار گروه تقسیم شده:

 1ماهی ها دو حفره ای

 2دوزیستان سه حفره ای

 3پستانداران چهار حفره ای کامل

 4خزندگان چهار حفره ای ناقص

 دوزیستان

 دوزیستان: از طریق پوست و شش تنفس کرده و به سه گروه تقسیم می شوند:

 1کرمی شکل: این جانوران در نواحی استوایی زندگی میکنند.

 2دم دار :( مانند سمندر)

 3بی دم: مانند:

  قورباغه:(جد قورباغه ماهی های دو تنفسی هستند).دارای پوستی لزج و مرطوب سری مثلی شکل بوده و در آرواره های بالا دندان دارد و زبان آنها دو شاخه ای و چسبناک است.

 وزغ: (دارای پوستی خشک و زگیل دار بوده و فاقد دندان است). 

 خزنده

 خزنده:این موجودات با دست و پای کوتاهی دارند و یا فاقد دست و پاهای کوتاه دارند همگی خون سرد هستند و تخم گذارندو قلب چهار حفره ای ناقص است .قدیمی ترین آنها دایناسورها هستند .سطح پوست بدن خزندگان از جنس کراتین میباشد .

   خزندگان

 1لاک پشت ها

 2سوسمارها مانند (مارمولک) 3مارها   سمی (همو توکسین (روی رگ خونی و خون اثر می گذارند))       (نوروتوکسین (روی دستگاه عصبی اثر می گذارند))      بدن باریک و سرعت زیادی دارند غیر سمی

 مارها ی با بدن قوی و بدن کلفت هستند. 4تمساح 5کروکودیل خیلی تهاجمی هستند و دندانهایشان در حالت بسته بودن دهان دیده می شود

 

 پرندگان :

  1دارای استخوان های توخالی 2تخم گذارند (تخم در بزرگ ترین سلول را دارند) پوشش تخم مرغ کربن کلسیم 3خون گرم هستند 4دارای نه کیسه ی هوایی هستند 5دمای بدنشان بین 4042 میباشد 6دارای قلب چهار حفره ای 7پوشش بدنشان از پر است 8متابولیسم (سوخت و ساز)

 آنابولیسم(ترکیب و ساختن مواد )

 کاتابولیسم(تجزیه مواد و ساختن) 9دارای دستگاه تنفسی پیشرفته 

 دستگاه گوارش پرندگان

 1منقار

 2چینه دان

 3سنگ دان

 4روده

 5مخرجمحل خروج

 

 پستان داران

  1معمولا بچه زا هستند 2خون گرم هستند 3شیرده هستند (غده ی پستانی)

 4قلب چهار حفره ای کامل دارند 

 پستان داران2

  1تخم گذارند مانند پلاتی پوس 2کیسه دارند مانند کانگرو 

 3جفت دارند کف رو مانند انسان

 ناخن رو مانند اسب

 پنجه رو گربه سانان

نوع مطلب : انسان، آموزشی، علمی، پزشكی، زیست‌شناسی، 
برچسب ها : زیست، خواندنی، نكته،
دوشنبه 2 آذر 1388 :: نویسنده : هومن همه چیز دون!

گیاهان گوشتخوار


در دنیا 450 گونه گیاه گوشتخوار متعلق به 15 جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه ای وجود دارد که در اینجا ذکر یکی از آنها متعلق به خانواده Draseraceae می باشد . شکار گیاهان گوشتخوار در حقیقت حیوانات بسیار کوچک و اغلب اوقات حشرات هستند.حتی برای این گیاهان نام گیاهان حشره خوار به جای گیاهان گوشتخوار پیشنهاد شده است ولی هنوز استعمال گیاهان گوشتخوار عمومیت بیشتری دارد .......

برای نمایش ادامه مطلب این زیر را كلیك كنیدادامه مطلب


نوع مطلب : علمی، زیست‌شناسی، 
برچسب ها : زیست شناسی،


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


همونی که بود!

مدیر وبلاگ : هومن همه چیز دون!
نظرسنجی
بعد از این همه مدت که از سن همه چیز دونی گذشته کلا چطوری بوده؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic